Dịch vụ khách hàng: 0903.419.479

Dịch vụ khách hàng

0903.419.479

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Tư vấn ly hôn 30/07/2021

Quá trình chung sống trong thời kỳ hôn nhân, giữa vợ và chồng tồn tại nhiều khối tài sản: khối tài sản chung, khối tài sản riêng, khối tài sản sở hữu hỗn hợp (cả chung cả riêng). Vợ chồng có quyền lựa chọn Chế độ tài sản theo luật định hoặc Chế độ tài sản theo thỏa thuận. Vậy khi chấm dứt hôn nhân, tài sản được giải quyết như thế nào.

Trong vụ án ly hôn, ngoài việc phán quyết có cho ly hôn hay không thì việc phân chia tài sản của vợ chồng là một yếu tố quan trọng. Việc phân chia tài sản của vợ chồng dựa vào các nguyên tắc Luật Hôn nhân và gia đình trong phân chia tài sản khi ly hôn. Nếu bạn đang trong tình trạng chuẩn bị ly hôn và cần phân chia tài sản của vợ chồng, bạn cần nắm rõ các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình về phân chia tài sản của vợ chồng.

1/ Xác định tài sản phân chia

 • Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó, chỉ có tài sản chung của vợ chồng mới thực hiện phân chia tài sản khi ly hôn
 • Tài sản chung của vợ chồng gồm: tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận.

Tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng đã đăng ký quyền sở hữu chỉ ghi tên của một bên vợ hoặc chồng, thì vợ chồng có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản đó để ghi tên của cả vợ và chồng; nếu vợ chồng không yêu cầu cấp lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản, thì tài sản đó vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng;  nếu có tranh chấp, bên nào cho đó là tài sản thuộc sở hữu riêng của mình, thì có nghĩa vụ chứng minh.

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

>>> Xem thêm: Xử lý vấn đề nợ chung sau khi ly hôn

2/ Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:

Thứ nhất: “Hoàn cảnh của gia đình của vợ, chồng”

“Hoàn cảnh của gia đình của vợ, chồng” là tình trạng của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về:

 • Năng lực pháp luật;
 • Năng lực hành vi;
 • Sức khỏe;
 • Tài sản;
 • Khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn.

Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

Thứ hai: Công sức đóng góp của vợ, chồng

“Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm.

Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

Thứ ba: Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên

“Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập” là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch.

Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của những cá nhân sau đây:

 • Vợ, chồng
 • Con chưa thành niên,
 • Con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Thứ tư: Lỗi của mỗi bên

“Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

3/ Dịch vụ tư vấn phân chia tài sản vợ chồng  khi ly hôn

 • Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận từ trước khi đăng ký kết hôn, hai bên thỏa thuận như thế nào sẽ áp dụng như vậy, tư vấn phương án xử lý những trường hợp văn bản thỏa thuận không có giá trị, thiếu, không đầy đủ;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn của hai vợ chồng về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định;
 • Tư vấn pháp luật về nguyên tắc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, phân chia tài sản chung, tài sản riêng, sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản chung với tài sản riêng của vợ chồng khi ly hôn;
 • Tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về phương thức phân chia tài sản của hai vợ chồng: chia bằng hiện vật, chia theo giá trị của tài sản, phương thức thanh toán phần chênh lệch giá trị của tài sản khi phân chia theo giá trị tài sản;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật để có căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, con đã thành niên nhưng bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về nguyên tắc phân chia tài sản của hai vợ chồng để bảo vệ quyền và lợi ích đối với người thứ ba như: cá nhân, tổ chức cho hai vợ chồng vay tiền, người cho mượn tài sản, cá nhân, tổ chức nhận cầm cố, thế chấp tài sản của hai vợ chồng,...;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về phân chia tài sản chung của hai vợ chồng khi vợ chồng sống chung với gia đình;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về việc phân chia tài sản của vợ chồng khi tài sản đưa vào kinh doanh, tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi ly hôn;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ để chứng minh tài sản chung hoặc tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn pháp luật về các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến pháp luật hôn nhân và gia đình khi khách hàng yêu cầu.

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Khi sử dụng dịch vụ gii quyết tranh chấp tài sản chung khi ly hôn tại Công ty Luật Apolo Lawyers, khách hàng sẽ nhận được một dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, chất lượng uy tín, bảo mật thông tin, thái độ phục vụ tận tâm, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, giải đáp mọi vướng mắc cho khách hàng một cách nhanh chóng, dễ hiểu, đạt hiệu quả cao, đảm bảo quyền lợi tốt nhất đến khách hàng.

Email: contact@apolo.com.vn

Hotline: 0979.48.98.79

Chuyên trang về ly hôn của Apolo Lawyers: www.lyhon.net

>>> Xem thêm: Khi ly hôn tại sao phải nhờ luật sư ly hôn?

APOLO LAWYERS

icon_email
phone-icon