Dịch vụ khách hàng: 0903.419.479

Dịch vụ khách hàng

0903.419.479

Pháp luật quy định như thế nào về việc sinh con thứ ba của đảng viên

Tư vấn ly hôn 30/01/2024

Để đảm bảo chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình Nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên dừng lại ở hai con. Riêng với đối tương là Đảng viên, việc sinh con thứ ba được pháp luật quy định chặt chẽ hơn. Hãy cùng Công ty Luật Apolo Lawyers tìm hiểu và giải đáp vấn đề trên.

Để đảm bảo chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình Nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên dừng lại ở hai con. Riêng với đối tương là Đảng viên, việc sinh con thứ ba được pháp luật quy định chặt chẽ hơn. Hãy cùng Công ty Luật Apolo Lawyers tìm hiểu và giải đáp vấn đề trên.

1. Đảng viên có được sinh con thứ 3 không?

Căn cứ theo Điều 1 Pháp lệnh Dân số được sửa đổi năm 2008 nêu rõ, các cặp vợ chồng được tự quyết định thời gian cũng như khoảng cách sinh con và được sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Đồng thời, tại Nghị quyết 21 năm 2017, Ban Bí thư cũng vận động các cặp vợ chồng nên có 02 con để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho việc sinh cũng như nuôi dạy con thật tốt. Và ở nơi có mức sinh thấp thì nên sinh đủ 02 con.

Do đó, với chủ trương khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 01 - 02 con để nuôi và dạy cho tốt, các Đảng viên cần là những người đi tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương này.

Vì thế, hiện nay, theo quy định của Bộ Chính trị, Đảng viên sinh con thứ 3 được coi là một hành vi vi phạm chính sách dân số và bị xử lý kỷ luật với các mức khác nhau.

Pháp luật quy định như thế nào về việc sinh con thứ ba của đảng viên

2. Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị xử lý như thế nào?

Căn cứ Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định vi phạm quy định chính sách dân số:

Vi phạm quy định chính sách dân số

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Vi phạm chính sách dân số.

2. Trường hợp vi phạm đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

b) Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.

3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.”

Căn cứ Tiểu mục 8 Mục 3 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2022 quy định kỷ luật Đảng viên vi phạm:

Kỷ luật đảng viên vi phạm

...

8. Vi phạm quy định chính sách dân số (Điều 52)

8.1. Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.

8.2. Vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật.

 ...”

Như vậy, đảng viên sinh con thứ 3 thuộc trường hợp vi phạm chính sách dân số nếu gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 thuộc trường hợp vi phạm chính sách dân số hậu quả nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): Trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 thuộc trường hợp vi phạm chính sách dân số hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Pháp luật quy định như thế nào về việc sinh con thứ ba của đảng viên

3. Khi nào đảng viên sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật?

Căn cứ Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP quy định những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:

Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.”

Như vậy, đảng viên sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau:

- Đảng viên sinh con thứ ba nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết);

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

+ Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Nếu Quý khách vẫn còn khó khăn, thắc mắc thêm về các vấn đề liên quan. Cũng như các vấn đề khác Quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi Công ty Luật Apolo Lawyers qua email contact@apolo.com.vn hoặc Hotline - 0903.419.479 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Apolo Lawyers được biết đến là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín nhất tại Việt Nam. Nếu bạn đang bối rối và không biết các thủ tục pháp lý và bạn muốn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức. Đặc biệt, khi bạn lựa chọn chúng tôi, chúng tôi cam kết khi bạn sử dụng dịch vụ ly hôn này sẽ rút ngắn tối đa các vụ việc.

Apolo Lawyers cũng có nhiều hình thức tư vấn cho khách hàng bao gồm: tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng, tư vấn qua email, tư vấn qua điện thoại và nhiều hình thức khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho khách hàng.

Chuyên trang về ly hôn của Apolo Lawyers: www.lyhon.net

>>> Xem thêm: Tư vấn ly hôn nhanh qua điện thoại

APOLO LAWYERS

 

icon_email
phone-icon